Follow us on

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki firmy HOPI HOLDING a.s. określa podstawowe wartości i zasady firmy oraz jej pracowników, kładąc nacisk na wysokie standardy moralne. Opiera się na poczuciu odpowiedzialności wobec partnerów biznesowych, pracowników, przyszłych pokoleń i środowiska.

Pełny tekst Kodeksu Etyki Wartości rodziny biznesowej Piškanin

 • Jako akcjonariusze myślimy i działamy jak silna rodzina, która jest zjednoczona i w ten sposób działa na zewnątrz.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby być wzorem dla przyszłych pokoleń naszej rodziny. Musimy ciężko pracować i być przygotowanym na wielki wkład pracy. Marka to nasza pasja.
 • Działamy razem jako równi.
 • Nasze motto brzmi: „Przyszłość potrzebuje zarówno teraźniejszości, jak i przeszłości”.
 • Nie chcemy osiągać krótkoterminowych zysków kosztem długoterminowego i trwałego sukcesu.
 • Pełny tekst Kodeksu Etyki

 • Naszą misją jest „Zapewnienie klientom takiej usługi, aby byli dumni z bycia naszymi partnerami”.
 • Utrzymanie długoterminowej i niezależnej własności Spółki jako firmy rodzinnej. Nie chcemy ani nie szukamy żadnych inwestorów ani partnerów strategicznych na poziomie Spółki.
 • Firma musi stale się rozwijać i być zarządzana z zyskiem, aby stać się liderem w odpowiednim segmencie biznesowym.
 • Niezależność od banków i innych inwestorów zewnętrznych; zatrzymywać zyski w spółce w jak największym stopniu, zmniejszać wypłaty dywidendy i dążyć do wzrostu z własnych mocnych aktywów i zasobów.
 • Pasja: Cechuje nas radość i entuzjazm („nasze serce bije za to, co robimy”)
 • Pracujemy jako zespół.
 • Szacunek do innych.
 • Nasza rodzina przestrzega wartości i realizuje cele

 • Zasady etyczne i poszanowanie prawa są podstawowymi zasadami naszego zachowania i kultury korporacyjnej.
 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych oraz wszystkich odpowiednich norm i reguł.
 • Zachowujemy się jak firma odpowiedzialna społecznie.
 • Wszelkie faktyczne naruszenia lub podejrzenia naruszenia (a także wszelkie próby naruszenia) odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych muszą zostać zgłoszone Zarządowi Spółki.
 • Przestrzegamy zasad prawnych, przepisów wewnętrznych i innych

 • Nasze relacje z pracownikami i relacje między nimi opierają się na szacunku dla ludzi i prawach człowieka.
 • Nie akceptujemy żadnych form dyskryminacji, nękania ani zastraszania.
 • Standardami w naszych relacjach z pracownikami są zawsze procedury i warunki określone przez prawo.
 • Nasi pracownicy są odpowiednio wynagradzani za swoją pracę.
 • W odniesieniu do naszych pracowników, ale także w stosunku do władz publicznych, wypełniamy nasz ustawowy obowiązek informowania.
 • Nie odrzucamy skarg naszych pracowników ani innych osób i postępujemy z nimi w sposób odpowiedzialny.
 • Doceniamy naszych pracowników

 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia naszych pracowników jest naszym priorytetem. Stwarzamy najkorzystniejsze warunki pracy i zapewniamy, że wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.
 • Regularnie szkolimy naszych pracowników i zobowiązujemy ich do bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia.
 • Zapewniamy naszym pracownikom osobiste wyposażenie ochronne zgodnie z przepisami.
 • Konsekwentnie zapewniamy ocenę zdrowia naszych pracowników poprzez system badań lekarskich.
 • Jednakże, w przypadku odniesienia obrażeń lub wypadku nasz system sprawdzania i działania zostanie zastosowany, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu obrażeń lub wypadków.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia

 • Budujemy wzajemnie korzystne relacje i promujemy nasze wartości i zasady biznesowe w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi.
 • Wszystkie informacje i dane traktujemy jako poufne (z wyjątkiem tych publicznie dostępnych) i nie mogą być one wykorzystywane dla osobistego zysku.
 • Szanujemy prawa własności intelektualnej, zachowujemy poufność tajemnic handlowych i innych informacji niejawnych.
 • Chronimy informacje w zakresie przewidzianym przez prawo, umowy z partnerami biznesowymi i etykę biznesową.
 • Potępiamy wszelkie przejawy korupcji

 • Uznajemy zerową tolerancję dla oferowania lub przyjmowania łapówek.
 • Od naszych pracowników surowo wymagamy, aby powstrzymywali się od wszelkich praktyk korupcyjnych; nikt nie będzie wymagał ani przyjmował żadnego świadczenia w zamian za zapewnienie lub obietnicę udzielenia jakiejkolwiek korzyści, ani oferował lub zapewniał takiego działania w związku z pracami wykonanymi dla naszej Firmy, w naszym imieniu lub w odniesieniu do naszej Firmy.
 • Unikamy wszelkich umów, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów między działalnością osobistą a biznesową lub pociągać za sobą taki konflikt.
 • Chronimy środowisko

 • Staramy się chronić środowisko.
 • Minimalizujemy uwalnianie szkodliwych emisji i odpadów do środowiska oraz wykorzystanie ograniczonych zasobów (energii, wody i surowców).
 • Staramy się zmniejszać wymagania środowiskowe usług i produktów, które dostarczamy.
 • Job Offer

  all job offers

  There is no any job offer for this distribution center at this moment.

  Why choose HOPI?

  Our strength is: our high customer focus
  and our satisfied employees.

  more about HOPI
  Central European coverage
  Stability, flexibility and security
  Fair employer
  Quality customer care
  Increasing efficiency
  Supporting human potential

  Companies,
  that trust us

  Ministerstwo Zdrowia ARP P&G Makro Cash&Carry Coca-Cola HBC Mondelez